Paslaugos

Mes siūlome JUMS visą elektrotechninių paslaugų kompleksą, kuris susideda iš elektros darbų projektavimo, montavimo ir eksploatavimo paslaugų pramoniniuose objektuose, saulės, vėjo jėgainėse.

Montavimas

Įmonė atlieka įvairius elektrotechnikos darbus. Tai:

 • elektros energijos tiekimo – perdavimo kabelinės linijos iki 110kV įtampos,
 • transformavimo ir paskirstymo įrenginiai iki 10kV įtampos,
 • įrenginių relinė apsauga ir automatika iki 10kV įtampos,
 • įvairios apšvietimo sistemos, tame tarpe ir ypatingai aukštų bokštų tiekimas ir montavimas,
 • telekomunikacinių sistemų montavimas.

Visi šie darbai atliekami gyvenamuosiuose, viešo naudojimo, pramonės, energetikos ir kitos ypatingos kategorijos bei paskirties statiniuose. Tai elektros montavimo darbai, kurie priskiriami inžineriniams tinklams, hidrotechnikos statiniams, susisiekimo komunikacijoms.

Paleidimas ir derinimas

Įmonė taip pat atlieka elektros įrenginių iki 10kV įtampos paleidimo – derinimo, relinės apsaugos ir automatikos derinimo darbus, taip pat įvairius elektrofizinius matavimus ir bandymus.

Pramonė:

 • technologinių procesų automatizavimas,
 • SCADA sistemos (WinCC),
 • operatoriaus panelės (HMI),
 • programuojamų loginių valdiklių programavimas,
 • dažnių keitiklių, minkšto paleidimo įrenginių paleidimas.

Energetika:

 • 10kV relinės apsaugos ir automatikos (RAA) paleidimas, derinimas, dokumentacijos ruošimas,
 • elektros ūkio priežiūra,
 • teleinformacijos surinkimo perdavimo įrenginių konfigūravimas,
 • elektros tinklo analizė.

Projektavimas

Projektavimo darbų sritys: elektrotechnikos (iki 10kV įtampos), elektroninių ryšių (telekomunikacijų), procesų – valdymo ir automatizacijos:

 • apšvietimo ir galios tinklai;
 • 0,4-10kV įtampos skirstomieji įrenginiai;
 • saulės ir vėjo jėgainių elektros pajungimo tinklai;
 • žaibosauga.

Eksploatavimas

Elektros įrenginių priežiūra ir aptarnavimas apima (VERT atestatai E-0208; EI-0288):

 • elektros energijos perdavimo iki 10kV įtampos linijų, skirstyklų ir pastočių įrenginių eksploatavimą ir remontą;
 • elektros imtuvų iki 2,0MW galios (jėgos ir apšvietimo įrenginių iki 10kV įtampos) eksploatavimą ir remontą;
 • specialiųjų elektros įrenginių eksploatavimą ir remontą sprogimo ir gaisro atžvilgiu pavojingose zonose.