UAB „Klaipėdos vanduo“ nuotekų siurblinė (Klaipėda)

2012 metais UAB „Voltas“ atliko nuotekų siurblinės transformatorinės (TP-222) įrenginių rekonstravimo ir teritorijos gerbūvio sutvarkymo darbus